بدنه

11استرند های مورد استفاده در پل هاي ترکه اي مطابق جدول زير در دو قطر 15.2 و 15.7 ميليمتر، با مقاومت 1860 مگاپاسکال و به صورت کابل هاي آماده ي نصب متشکل از 12 تا 127 رشته استرند توليد مي شوند. به دليل نياز به دوام بالا و افزايش طول عمر مفيد استرندهاي مورد استفاده در اين نوع از پل ها، براي افزايش مقاومت آنها در برابر خوردگي از روکش هاي مختلفي استفاده مي شود. اين نوع از استرندها به صورت معمولي با پوشش اپوکسي و يا گالوانيزه، توليد شده و بر روي آنها پوشش هايي از جنس گريس يا واکس ضد خوردگي و همچنين غلاف پلي اتيلن تعبيه مي شود.

 

10