بدنه

استرند با پوشش اپوکسی، مطابق استاندارد ASTM416-06 در رده 270 با تنش تسليم 1675 مگاپاسکال و با دو قطر مختلف 13 و 15 ميليمتر و حد گسيختگی 183.7 و 260.7 کيلونيوتن توليد می شوند. برای افزايش مقاومت اين نوع از استرندها در برابر خوردگی، بر روی آن ها یک لایه پوشش اپوکسی تعبیه شده است.03

- مقاومت فوق العاده در برابر خوردگی

- مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش

- مشخصات فیزیکی و مقاومتی مشابه استرند معمولی

- کاهش هزینه اضافی برای محافظت از استرند در برابر خوردگی

- افزایش طول عمر مفید استرند

در سال های اخیر، استرند با پوشش اپوکسی به وفور در شرایط دشوار محیطی از جمله سازه های دریایی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

04