بدنه

برخی از مزايای به کار گيری اين نوع از درز انبساط عبارتست از:

  • کارآيی بالا
  • ظرفيت بالا
  • عايق بندی فوق العاده
  • عمر طولانی
  • نصب و تعمير آسان
  • استفاده از آن اختلالی در همواری سطح مسير ايجاد نمی کند. ظرفيت يک درز انبساط منفرد در محدوده 0 تا 80 ميلي متر است اما با استفاده ترکيبی از چندين درز انبساط در کنار هم می توان به ظرفيت های بالاتری دست يافت.