بدنه

اين نوع از درز انبساط را می توان با استفاده از پيچ های HT که ابعاد آن بر حسب ظرفيت های مختلف درز انبساط متغير است، نصب نمود. با به کارگيری ان نوع از درز انبساط می توان آب بندی فوق العاده ای را برای سازه فراهم کرد و از خورده شدن سازه جلوگيری کرد. همچنين به دليل طراحی خاص آن، نيازی به تميز کردن بصورت دستی ندارد. با برخورداری از سطوح انتهايی تخت، امکان حرکت بر روی پل، بدون ايجاد ارتعاش را فراهم می کند. طول عمر بالا و هزينه کم به دليل نیاز بسيار کم به تعمير و نگهداری، از ديگر مزايای آن است.

محدوده عملکرد اين نوع از درز انبساط ها از 0 تا 400 ميليمتر است.