استرند

بدنه

استرندهاي فولادي با توجه به استانداردهاي مختلف و بر حسب نوع کاربرد، با قطر، تعداد رشته و ظرفيت هاي باربري متفاوت، در انواع معمولي و گالوانيزه و به صورت بدون روکش يا با روکش هاي متفاوتي از جنس گريس، اپوکسي و يا HDPE ، توليد مي شوند. از استرندها در سازه هاي مختلفي استفاده مي شود که برخي از آنها عبارتند از:

- پل هاي معلق

- پل هاي ترکه اي

- پل هاي سگمنتال

- پل هاي بتني درجاريز پيش تنيده

- پل هاي داراي تيرهاي پيش تنيده

- سقف هاي بتني پيش تنيده

- مخازن بتني پيش تنيده

- سازه نگهبان به روش گراند انکرينگ

انواع استرند قابل ارائه به مشتريان عبارتست از: