تامین مصالح بخش کابلی پل.

این پل به عنوان بزرگترین پل کابلی ترکه ای کشور در جاده ارتباطی مسجد سلیمان به لالی احداث شده است.

 

طول پل: 460 متر                                                 طول دهانه پل: 256 متر

ارتفاع پایلون: 143 متر                                          نوع عرشه- پایلون: فلزی- بتنی

 

52

 

Photo