بدنه

pardis

کارفرما: وزارت راه و ترابری

شرکت مشاور: ايران استن

ابزار دقيق: متر همگرايی سنج، بارسنج، سلول فشار و کشيدگی سنج

بزرگراه پرديس، در شرق تهران واقع شده است و شامل تعدادی تونل و پل می باشد. در يک قسمت از آن، يک تونل دوقلو طول با طول 1500 متر ساخته شد. توده سنگ منطقه، آبرفت هزار دره (کنگلومرای جوان تحکيم نشده) است که می تواند منجر به بروز مشکلات ناپايداری شود. برای مانيتورينگ اين پروژه، از کشيدگی سنج، بارسنج، سلول فشار و متر همگرايی سنج، استفاده شد.

برای ارائه ی خدمات نصب ابزار به صورت 24 ساعته و به منظور جلوگيری از وقوع هرگونه تأخير در فعاليت های روزانه به دليل نصب ابزارهای مورد نياز، يک تيم از مهندسين پاياب زمزم در محل، مستقر شدند.

حفاری و مانيتورينگ تونل ها انجام شد و هيچ گونه ناپايداری مهم و قابل توجهی مشاهده نشد. در تصاوير زير، دو نمونه از قرائت های انجام شده، نشان داده شده است.

 

pardis2pardis3