بدنه

پل شهید اسکندرلو

این پل در محل تقاطع بزرگراه آزادگان- امام علی (ع) واقع شده است و متشکل از 3 عدد پل پیش تنیده با دال مجوف می باشد.

 

65