بدنه

تامین مصالح و اجرای بخش پیش تنیدگی پل.

این پل بر روی میدان جانبازان واقع در سه راه عظیمیه کرج به صورت صندوقه ای در دو لاین ایجاد شده است.

 

طول کل پل: 250 متر               عرض پل: 25 متر

 

63