پل ابریشم تهران

بدنه

تامین مصالح، تجهیزات و اجرای بخش کابلی پل.

این پل اولین پل عابر پیاده در کشور است که به شکل کابلی ترکه ای اجرا شده است.

 

طول پل: 130 متر             عرض پل: 10 متر              ارتفاع پایلون: 40 متر               نوع عرشه- پایلون: فلزی- فلزی

 

59