بدنه

پل معلق بابلسر

طراحی، تامین مصالح و اجرای بخش کابلی.

این پل به عنوان اولین پل عابر پیاده معلق کشور در شهر بابلسر قرار گرفته است.

 

طول پل: 94 متر           طول دهانه اصلی پل: 72 متر            ارتفاع پایلون: 18 متر            نوع عرشه- پایلون: فلزی- بتنی

 

58