بدنه

تامین سیستم کابلی و تجهیزات کشش پل.

این پل به شکل ترکه ای بر روی میدان امام حسین (ع) در شهر مقدس مشهد احداث شده است.

 

طول پل: 185 متر             طول دهانه اصلی پل: 101 متر                ارتفاع پایلون: 40 متر                   نوع عرشه- پایلون: فلزی- فلزی

 

54