پل ترکه ای لالی

بدنه

تامین مصالح بخش کابلی پل.

این پل به عنوان بزرگترین پل کابلی ترکه ای کشور در جاده ارتباطی مسجد سلیمان به لالی احداث شده است.

 

طول پل: 460 متر                                                 طول دهانه پل: 256 متر

ارتفاع پایلون: 143 متر                                          نوع عرشه- پایلون: فلزی- بتنی

52