بدنه

کوپلر

از کوپلرها در مواردی استفاده می شود که تاندون ها داراي طول کافي نباشند و يا نتوان با توجه به پلان پروژه آن ها را در يک مرحله نصب نمود. کوپلرها ترکيبي از انکراژهاي مرده و زنده بوده و عموماً از بخش هاي زير تشکيل شده اند: بلوک رابط، صفحه باربر، روکش محافظ، حلقه مهار کننده، المان فنري، گوه هاي قفل کن و پرچ گوه ها. انواع کوپلرها همانطور که در تصاوير زير نشان داده شده اند، عبارتند از:

- کوپلر استرند منفرد

- کوپلر خورشیدی

- کوپلر گیره تخت19

20