بدنه

پیزومتر الکتریکی

از پيزومتر الکتريکی برای تعيين فشار و يا سطح آب زيرزمينی استفاده می­شود. سنسور الکتريکی داخل دستگاه، ترنسديوسر پيزورزيستيو (piezoresistive ) است که تغييرات فشار آب را به جريان الکتريکی تبديل می­کند و برای قرائت خروجی آنمی­توان از دستگاه قرائت قابل حملاستفاده نمود. در کارخانه­ی شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم، انواع مختلفی از اين نوع پيزومتر برای کاربردهای متفاوت و با محدوده­های اندازه­گيری مختلفتوليد می­شوند.

کاربردها
از جمله کاربردهای متنوع اين ابزارمی­توان به موارد زير اشاره نمود:

 • تعیین فشار آب در محاسبات پایداری شیب
 • کنترل کارايی سدهای خاکی
 • کنترل کارايی سيستم­های زهکشی
 • تعيين سطح آب زيرزمينی
 • کاربردها و ویژگی های خاص سايز کوچک و نصب آسان

 • پايداری و دوام طولانی مدت

 • پاسخ­گويی سريع و بسيار مقرون به صرفه

 • کاملاً ضد زنگ و مقاوم در محيط­های خشن (همچون محل­هايی که امکان خوردگی ناشی از اسيد وجود دارد)

 • امکان توليد با ظرفيت های مختلف

 • قابليت اتصال به دستگاه جمع­آوری داده يا سيستم هشدار

 • اندازه گیری فشار آب منفذی در سدهای خاکی و خاکریزها

اطلاعات مورد نیاز برای سفارش

ظرفیت فشار (یا ارتفاع ستون آب)

دقت مورد نیاز