بدنه

پل صندوقه ای

یکی از راه های بالا بردن طول دهانه در پل ها، ساخت عرشه به روش صندوقه ای می باشد. با توجه به امکان اجرای صندوقه ها به روش هایی مانند MSS در روش های درجا ریز و همچنین "طره متعادل" و "دهانه کامل" در روش های پیش ساخته؛ دهانه ها از 30 متر تا بیش از 50 متر می تواند اجرا گردند. در این نوع از پل استفاده از قالب های نیمه اتوماتیک یکی از نکاتی است که به اجرای سریعتر پروژه کمک می کند. از همین رو برای اقتصادی شدن طرح یا طول کل پل بایستی به اندازه ای باشد که خرید تجهیزات قالب و تجهیزات نصب اقتصادی تمام شود؛ و یا اینکه طراحی پل بر اساس دستگاه های موجود انجام پذیرد.