بدنه

پل امام رضا (ع) آبادان

تامین مصالح، تجهیزات و اجرای بخش کابلی پل.

پل مذکور به صورت ترکه ای بر روی میدان ابوالحسن در شهر آبادان احداث شده است.

 

طول پل: 197 متر             طول دهانه اصلی پل: 100 متر            ارتفاع پایلون: 25 متر              نوع عرشه- پایلون: فلزی- فلزی

 

55