بدنه

نئوپرن گلدانی GPZ(II) مطابق استاندارد JT391-1999 طراحی شده است. در ساختار آن از عناصر فولادی و  ورقه های لاستيکی جهت افزايش ظرفيت باربری، تغييرمکان افقی وعملکرد دورانی مناسب، استفاده شده است. اين نئوپرن در مقايسه با ساير انواع نئوپرن های گلدانی و نئوپرن هايی که در ساخت آن ها از لاستيک و فولاد استفاده می شود، دارای وزن و حجم کمتر، فشردگی بيشتر و ساختاری ساده تر ، می باشد. اين نئوپرن برای نصب در پل های با دهانه ی وسيع، مناسب می باشد. ظرفيت باربری اين نوع از نئوپرن دارای 31 درجه در محدوده 8/0 تا 60 مگا نيوتن است.