بدنه

علاوه بر لاستيک های ورقه ای و صفحات فلزی، به منظور افزايش ميزان ميراگری نئوپرن، در ساختار نئوپرن های LRB از ميله های سربی استفاده شده است .

مزايای آن در مقايسه با ساير انواع نئوپرن، عبارتست از:

  • ظرفيت باربری و ضريب ميراگری بيشتر
  • ظرفيت بالای تغيير شکل افقی و بازگشت به حالت اوليه
  • دوام حرارتی

اين نوع از نئوپرن قابليت تحمل بارهای لرزه ای متناوب را دارا بوده و می تواند با دارا بودن ثابت ميرايی بيش از 15% در مقابل زلزله ای به قدرت 8 درجه در مقياس ريشتر مقاومت کند.