بدنه

مغار نیروگاه برق آبی اومااویا (سریلانکا)

عملیات تحکیم سقف در مغار نیروگاه و ترانسفورمر سد اومااویا کشور سریلانکا.

روش تحکیم: استفاده از مونوبارهای DCP شده با قطر 36 میلیمتر به همراه نصب و کشش آن ها در طول های 6 الی 8 متری.

 

ابعاد مغار (متر): 19/57 * 69/85 * 36/22             ابعاد ترانسفورمر (متر): 15/52 * 36/94 *

 

70