بدنه

مجتمع اداری- تجاری زاگرس کرج

مجتمع اداری- تجاری 26 طبقه زاگرس در فلکه اول گوهردشت واقع شده است.  خدمات ارائه شده توسط شرکت پایاب زمزم در این پروژه عبارتند از:

طراحی، تامین مصالح، خاکبرداری و تحکیم دیواره به روش گراند انکرینگ (SCP) ابزار بندی و رفتارنگاری دیواره های گود.

 

مساحت زمین 2082 متر مربع                 عمق گودبرداری: 30 متر

 

68