بدنه

مجتمع اداری- تجاری برزیل تهران

مجتمع اداری- تجاری 24 طبقه برزیل در خیابان برزیل تهران واقع شده است.  خدمات ارائه شده توسط شرکت پایاب زمزم در این پروژه عبارتند از:

تقویت دیواره های گود به کمک تاندون های کابل و پوشش مش و شاتکریت (SCP)

 

مساحت زمین 25000 متر مربع                 عمق گودبرداری: 25 متر

 

69