بدنه

این قالب برای تولید قطعات پیش ساخته (سگمنت) پل ها استفاده می شود. این نوع قالب به دلیل بهره گیری از تجهیزات پیشرفته، زمان گیرش بتن را به حداقل رسانده و به دلیل برخورداری از جک های هیدرولیکی، انعطاف پذیری قابل توجهی را در تولید سگمنت های مختلف از خود نشان می دهد.