بدنه

نوعی از قالب است که از آن برای بتن ریزی عرشه پل ها به صورت درجا استفاده می شود. این نوع از قالب، سبک وزن بوده و با توجه به حرکت بر روی ریل های مخصوص، به راحتی می توان آن را راهبری نمود. قالب مذکور بسیار انعطاف پذیر بوده و قابلیت تطابق با سطوح مختلف را دارد. از شاریو به وفور برای ساخت پل های با دهانه های بزرگ بر روی رودخانه ها، دره های عمیق و ... که امکان قالب بندی آن ها از پایین وجود ندارد، استفاده می شود. همچنین، برای اتصال قطعات بتنی عرشه پل های صندوقه ای و یا ترکه ای (که توسط این نوع از قالب ساخته شده اند) از روش پس کشیدگی استفاده می شود.