بدنه

غلاف

غلاف

از غلاف براي تعيين مسير استرندها و همچنين محافظت از آنها در برابر خوردگي استفاده مي شود. غلاف ها در انواع گالوانيزه و يا HDPE و به صورت تخت يا مدور توليد مي شوند. قطر داخلي غلاف هاي مدور گالوانيزه بين 40 تا 160 ميليمتر، قطر داخلي غلاف هاي مدور HDPE بين 50 تا 140 ميليمتر، عرض داخلي غلاف هاي تخت گالوانيزه بين 57 تا 97 ميليمتر و عرض داخلي غلاف هاي تخت HDPE بين 41 تا 90 ميليمتر مي باشد.

غلاف هاي HDPE ، در برابر فشار دوغاب در زمان تزريق، مقاوم بوده و علاوه بر دوام بسيار بالا در برابر ترک خوردگي نيز مقاوم هستند. در پل هاي ترکه اي از غلاف هاي خاصي استفاده مي شود که علاوه بر هدايت آب بارانغلاف، مقاومت کابل را در برابر وزش باد افزايش مي دهند. همچنين در اين پل ها، غلاف هايي موسوم به آنتي ونداليزم مورد استفاده قرار مي گيرند که کابل را از آسیب دیدن توسط افراد، محافظت مي کند.

 

12