بدنه

از MSS برای اجرای عرشه پل ها به صورت قالب درجا استفاده می شود. سیستم MSS بسیار کارآمد، منعطف و سبک بوده و مونتاژ و راهبری آن آسان می باشد. در روش سیستم داربست متحرک، طول دهانه اول معمولاً 80 درصد طول دهانه های بعدی می باشد و همچنین 20% از طول هر دهانه، در اجرای عرشه دهانه قبلی تکمیل می گردد. استفاده از این روش برای اجرای پل بر روی رودخانه ها و دره ها و بطور کلی مکان هایی كه دسترسی جرثقيل، سخت يا غير ممكن باشد، بسیار مرسوم است. سرعت بالاي MSS در نصب و حركت، باعث كاهش فوق العاده زمان اجرا و هزينه ها شده و معمولاً از این سیستم برای اجرای دهانه های با طول 40 تا 60 متر و عرض تا 20 متر استفاده می شود. در این سیستم، با هر بار حرکت MSS یک دهانه به طور کامل اجرا شده و زمان اجرای هر دهانه بطور متوسط برابر یک هفته الی 10 روز می باشد.