بدنه

دستگاه جمع آوری دادهData Aqusition

سيستم های جمع آوری داده، همان طور که از نامشان پيداست، محصولات و يا پردازنده  هايی هستند که برای جمعآوری داده به منظور مستند سازی يا آناليز برخی پديده  ها مورد استفاده قرار می گيرند. هم زمان با پيشرفت تکنولوژی، اين نوع پردازش با استفاده از تجهيزات الکترونيکی ساده سازی شده و بهبود يافته است تا بتواند نتايج دقيق تر و قابل اعتمادتری را ارائه دهد و به صورت چند منظوره مورد استفاده قرار گيرد. اين نوع دستگاه ها در يک طيف بسيار وسيع از ذخيره کننده  های ساده تا سيستم  های کامپيوتری پيچيده و سطح بالا تغيير می کنند. محصولات جمع آوری داده همچون يک نقطه ی کانونی در يک سيستم عمل کرده و به محصولات مختلفی از قبل سنسورهای اندازه گيری دما، جريان، سطح يا فشارمتصل می شوند. شرکت خدمات مهندسی پاياب زمزم، سيستم های جمع آوری داده خود را بر پايه استاندارد صنعتی ارتباطی RS485 طراحی کرده و سيستم سخت افزار و نرم افزاری را توسعه داده که امکانات زير را برای کاربر فراهم می کنند:

قابليت ارسال به/دريافت از فواصل دور بدون نياز به تقويت ولتاژ

قابليت مشاهده ی داده های دريافت شده به صورت آنلاين. بدين معنی که هر داده ای که توسط سيستم جمع آوری داده، جمع آوری می شود در فرمت يک فايل پايگاه داده، ذخيره شده و می­تواند با استفاده از اينترنت به صورت همزمان توسط کاربر حاضر در دفتر مرکزی مورد بررسی قرار گيرد.

امکان قرائت داده از همه ی سنسورها با استفاده از سيستم اينترنت بی سيم. در چنين مواردی کاربر ميتواند به داخل مغار، تونل يا فضای باز رفته و بدون داشتن دسترسی به سنسورها خروجی همه سنسورها را جمع آوری کند.

جمع آوری داده بدون تأثير پذيری از نويزهای موجود در سيستم. اين امکان به دليل بهره گيری از پروتکل ارتباطی RS485 است که بر پايه ی دستگاه قرائت ولتاژ تفاضلی به جای نوع مطلق ساخته شده است. به بيان ديگرچنانچه يک نويز بر روی خط ارتباطی تأثير بگذارد به همان اندازه بر روی خط مبنا اثر کرده و بنابراين سيستم قرائت تفاضلی به طور اتوماتيک اثر نويز را حذف می کند.

کاربردها

مانيتورينگ پيوسته  ی ابزارها در:

 • سد و پل ها
 • سازه های بتنی يا فلزی
 • تونل ها
 • معادن
 • شيروانی های سنگی و ترانشه  ها ويژگی های خاص
 • کاملاً قابل برنامه ريزی به صورت مستقيم يا از راه دور
 • قابل استفاده برای اکثر انواع معمول ابزار دقيق شامل هر نوع سنسور تار مرتعش و ترنسديوسر LVDT
 • استفاده ی آسان اطلاعات مورد نياز برای سفارش
 • تعداد کانال های ورودی
 • نوع سنسور (سيگنال ورودی)
 • طول کابل
 • دقت مورد نياز
 • مدت قرائت