بدنه

عموماً از جک هاي تخت براي کار در فضاهاي محدود به ويژه براي تعويض نئوپرن پل ها و همچنين تعمير و نگهداري تجهيزات حجيم و سنگين وزن استفاده مي شود. جک هاي تخت سري YBD در ظرفيت هاي 100 تن با کورس 10 ميليمتر، 100 تن با کورس 30 ميليمتر و 250، 350 و 400 تن با کورس 16 ميليمتر توليد مي شوند.