بدنه

جابجایی سنج

جابجایی و نیرو را می توان از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار بر سلامت سازه در نظر گرفت لذا استفاده از ابزارهایی که بتوانند این مقادیر را با دقت مناسب اندازه گیری کنند در فرایند مانیتورینگ بسیار حائز اهمیت خواهد بود. جابجایی می تواند به اشکال مختلفی اتفاق بیفتد که غالب ترین آنها به شکل همگرایی، نشست های سطحی و عمقی و جابجایی های افقی می باشد. طیف وسیعی از ابزارها برای این منظور توسعه یافته و تولید شده اند به نحوی که اندازه گیری جابجایی در برخی انواع با دقت هایی در حد صدم میلیمتر نیز امکان پذیر است که برای کارهای متداول ژئوتکنیکی دقتی بسیار بالا و مناسب محسوب می شود.