آدرس: تهران، خیابان آزادی، ابتدای بزرگراه یادگار امام شمال،

خیابان تیموری شرقی، نبش کوچه آرام، پلاک یک، واحد 25

تلفن: 88639899-021

          021-88633152

            021-66019240

           021-66002721

          021-66058039

           021-66038091

 

فکس: 66058039-021

 

email: info@payab-zamzam.com   آیکون ایمیل   

 

 

 

Gmap