شرکت پایاب زمزم

بعنوان اولین تولید کننده ابزار دقیق و پل سازی مکانیزه در ایران، طی 20 سال فعالیت خود مفتخر است که در قریب 200 پروژه عمرانی کشور مشارکت داشته و به ارائه ادوات و خدمات مختلف پرداخته است.logo