بدنه

انحراف سنج

انحراف ­سنج­ها دستگاه­ هایی هستند که برای مانیتورینگ انحراف یک خط مرجع از راستای قائم اصلی خود به کار می­روند. یک ترنسدیوسر حس­گر انحراف، در طول لوله به حرکت در آمده و انحراف از راستای قائم در هر عمقی را به ولتاژ قابل اندازه­گیری تبدیل می­کند.

 

کاربرد هاانحراف سنج

 • تعیین عمق وقوع گوه گسیختگی
 • تعیین امکان حرکت احتمالی زمین در شیروانی ­های ناپایدار
 • مانیتورینگ وسعت و نرخ جابجایی افقی در سد های خاکی، خاکریزهای واقع شده بر روی زمین نرم و در طول حفریات روباز یا تونل­ ها
 • مانیتورینگ انحراف شمع­ها یا دیوارهای حائل

ویژگی­های خاص

 • دقت بالا
 • قابلیت اندازه­گیری انحراف در دو راستای عمود بر هم
 • محدوده اندازه­گیری وسیع  35± درجه

اطلاعات مورد نیاز برای سفارش

 • انحراف سنج یک یا دو محوره
 • دقت مورد نیاز
 • قطر لوله
 • عمق اندازه­گیری