بدنه

استرند

 

استرندهاي فولادي با توجه به استانداردهاي مختلف و بر حسب نوع کاربرد، با قطر، تعداد رشته و ظرفيت هاي باربري متفاوت، در انواع معمولي و گالوانيزه و به صورت بدون روکش يا با روکش هاي متفاوتي از جنس گريس، اپوکسي و يا HDPE ، توليد مي شوند. از استرندها در سازه هاي مختلفي استفاده مي شود که برخي از آنها عبارتند از:

- پل هاي معلق

- پل هاي ترکه اي

- پل هاي سگمنتال

- پل هاي بتني درجاريز پيش تنيده

- پل هاي داراي تيرهاي پيش تنيده

- سقف هاي بتني پيش تنيده

- مخازن بتني پيش تنيده

- سازه نگهبان به روش گراند انکرينگ

انواع استرند قابل ارائه به مشتريان عبارتست از:

 

استرند با یک لایه روکش
استرند با يک لايه روکش
استرند بدون روکش
استرندهای بدون روکش
استرند با پوشش اپوکسی
استرندهای با پوشش اپوکسی

 

 

استرند با دو لایه روکش
استرند با دو لايه روکش
کابل های ترکه ای پل
کابل های ترکه ای پل های Cable Stay