Payab Zamzam, under construction site
:: صفحه اصلی arrow پروژه های انجام شده

شرکت پاياب زمزم با بيش از 15 سال سابقه، تا کنون در زمينه تأمين قطعات و اجرای بسياری از پروژه های عمرانی و معدنی انجام شده در کشور، مشارکت داشته است. با انتخاب هر يک از فعاليت در ستون سمت راست می توانيد برخی از پروژه های انجام شده توسط اين شرکت در زمينه های مورد نظر را ملاحظه نماييد.